limu

seaweed, algae


cultivate, flourish, inefficient, potion, system, essentials, dye, stewardship, descend, mana, kamaʻāina, malihini, makaʻāinana, kuaʻāina, mālama ʻāina, wao akua, wao kanaka, kula, kahakai, ma uka, ma kai, Papahānaumoku, Wākea, Pua ke kō, kū mai ka heʻe, ʻaʻo, aku, hala