wīhaku

No definition


ulana lau hala, durable, kūkaʻa, midrib, fossilized, entangled, pliable, kua , kūkaʻa