pliable

easily bent, not stiff


ulana lau hala, durable, kūkaʻa, midrib, fossilized, entangled, kua , kūkaʻa , wīhaku