hoʻokupu

a gift or tribute


moʻolelo, mele, kuleana, create, destroy, acre, Kahiki, suitable, caldera, ancestor, ʻaumakua, protocol, ʻaumākua