suitable

right for the purpose


moʻolelo, mele, kuleana, create, destroy, acre, Kahiki, caldera, ancestor, ʻaumakua, protocol, hoʻokupu, ʻaumākua