ʻauwai

water irrigation system for the loʻi


ʻoihana, mahi ʻai, māla, loʻi, Hāloa, kīpulu , kuāuna , kupuohi , kuʻuna , loʻi, māla , māpele , maʻū , ʻoihana , ʻōnaehana halihali wai , ʻōʻō , pūʻuo , ʻūlei , waele