ʻōpao

No definition


ahupuaʻa, pā lua, leiomano, ʻailolo, Kūkāʻilimoku, hākōkō, kaʻakālai , kaʻakaua , kaiapili, Kūkāʻilimoku, kūpale, kuʻuna, leiomano, maʻa, makeʻe, mokomoko, ʻōlohe , pāhoa, pā lua , pūkaua, puʻuhonua