maʻa

No definition


ahupuaʻa, pā lua, leiomano, ʻailolo, Kūkāʻilimoku, hākōkō, kaʻakālai , kaʻakaua , kaiapili, Kūkāʻilimoku, kūpale, kuʻuna, leiomano, makeʻe, mokomoko, ʻōlohe , ʻōpao, pāhoa, pā lua , pūkaua, puʻuhonua