ahupuaʻa

land division extending from mountain to the outer reefs


pā lua, leiomano, ʻailolo, Kūkāʻilimoku, hākōkō, kaʻakālai , kaʻakaua , kaiapili, Kūkāʻilimoku, kūpale, kuʻuna, leiomano, maʻa, makeʻe, mokomoko, ʻōlohe , ʻōpao, pāhoa, pā lua , pūkaua, puʻuhonua