moʻomeheu

No definition


aboriginal, entity, ethnic, geographic, naturalization, rally, savvy, wayside, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, nāki