savvy

effortlessly knowledgeable about something


aboriginal, entity, ethnic, geographic, naturalization, rally, wayside, lāhui kanaka, lāhui ʻōiwi, makaʻāinana, mēheuheu, moʻomeheu, nāki