loea

expert, as in kapa making


adorn, akua, ʻeʻepa, hohoa, iʻe kuku, iwi kūpuna, kāhuna hole iʻe kuku, kuku kapa , kumu, perfumes