hohoa

kapa beater, a wooden mallet


adorn, akua, ʻeʻepa, iʻe kuku, iwi kūpuna, kāhuna hole iʻe kuku, kuku kapa , kumu, loea , perfumes