ʻeʻepa

trouble-making spirits


adorn, akua, hohoa, iʻe kuku, iwi kūpuna, kāhuna hole iʻe kuku, kuku kapa , kumu, loea , perfumes