neʻekau

No definition


migration, inhabitants, transportation, vessel, ingenuity, indigenous people, ancestor, Kahiki, archaeology, evidence, kuleana, analyze, quarrel, tsunami, strenuous, iʻa, makahiʻo , makakū , makawalu, mano, mokuhonua , ʻōiwi, pāoni, pāpaʻi, popopo