linguistic

having to do with the study of how languages work


alphabetic literacy, assimilate, biological, bolstered, coalesce, crustacean, geological, grammatical, indigenous, language of instruction, mission, passionate, kekeke , kuanaʻike , liliuewe , māmalaʻōlelo , moʻokalaleo , mua puka , muli puka , neʻekau , pāpaka , pāpāʻōlelo , pilinaʻōlelo , piwa hoʻonāwaliwali , ʻāhilu , ʻāmio , ʻimi loa , ʻōiwi