geological

having to do with the study of rocks and the makeup of the Earth


alphabetic literacy, assimilate, biological, bolstered, coalesce, crustacean, grammatical, indigenous, language of instruction, linguistic, mission, passionate, kekeke , kuanaʻike , liliuewe , māmalaʻōlelo , moʻokalaleo , mua puka , muli puka , neʻekau , pāpaka , pāpāʻōlelo , pilinaʻōlelo , piwa hoʻonāwaliwali , ʻāhilu , ʻāmio , ʻimi loa , ʻōiwi