coalesce

for smaller pieces to come together to form a larger thing cobble – to put something together from whatever parts are available


alphabetic literacy, assimilate, biological, bolstered, crustacean, geological, grammatical, indigenous, language of instruction, linguistic, mission, passionate, kekeke , kuanaʻike , liliuewe , māmalaʻōlelo , moʻokalaleo , mua puka , muli puka , neʻekau , pāpaka , pāpāʻōlelo , pilinaʻōlelo , piwa hoʻonāwaliwali , ʻāhilu , ʻāmio , ʻimi loa , ʻōiwi