assimilate

become part of a larger community or cultural, often at the expense of your own cultural identity and practice


alphabetic literacy, biological, bolstered, coalesce, crustacean, geological, grammatical, indigenous, language of instruction, linguistic, mission, passionate, kekeke , kuanaʻike , liliuewe , māmalaʻōlelo , moʻokalaleo , mua puka , muli puka , neʻekau , pāpaka , pāpāʻōlelo , pilinaʻōlelo , piwa hoʻonāwaliwali , ʻāhilu , ʻāmio , ʻimi loa , ʻōiwi