kuʻupau

No definition


hōlua, heihei, hoʻokalakupua , hōʻoā, kīkoʻolā