Videos


Heiau


The sacred is still sacred. Come to Kawaihae, Hawaiʻi, to learn about Hawaiian places of worship.

Unit lesson

Heiau

Video Questions

1) What is a heiau?

2) What are some of the rules you need to keep if you visit a heiau?

3) Do you know of any heiau near your home or school? Have you ever visited a heiau? If so, what was it like to be there?

4) What are some of the different types and functions of heiau in Hawaiʻi?

5) Many heiau are old structures from hundreds of years ago. Should they be protected as sacred places? Should everyone be allowed to enter heiau? Who should be in charge?

6) Ask some of the older people in your ʻohana about heiau. What are their experiences and perspectives? If you wanted to learn more as a family, how would you go about it?

 

Video Vocabulary

1) heiau / ao kūlohelohe

ka honua a me nā mea a pau i hana ʻole ʻia e kānaka
2) / hale kiʻi

ka hale ma ka heiau e mālama ʻia ai nā kiʻi
3) / hale mana

ka hale ma ka heiau e mālama ʻia ai nā hana laʻa loa
4) / heiau

kahi no ka hoʻomana kuʻuna a me ka hoʻokupu i nā akua kuʻuna
5) / kala kahiko

i ka wā ma mua loa
6) / kinolau

he ʻano kino o ke akua
7) / kīpapa

he wahi pālahalaha i kīpaepae ʻia iho nā pōhaku; he māhele o kekahi mau heiau
8) / kuahu

he wahi e hoʻokupu ʻia ai nā mōhai a me nā hoʻokupu; he māhele o kekahi mau heiau
9) / kūʻula

he heiau hōʻuluʻulu iʻa
10) / lele

he wahi hoʻokupu; he māhele o kekahi mau heiau
11) / luakini

he heiau nui e ʻimi ai ke aliʻi nui i ka maluhia a me ke ola o kona aupuni
12) / manehu kūlohelohe

ka mana ehuehu o ke ao kūlohelohe
13) / māpele

ka heiau no ka mahiʻai
14) / pā

he wahi i puni i nā pā i kūkulu ʻia; he māhele o kekahi mau heiau
15) / paepae

he ʻano kahua i kūkulu ʻia i nā pōhaku; he māhele o kekahi mau heiau

 

Guiding Questions

English

Hawaiian