Uhauhumu Pōhaku Chapter Vocabulary

1 ) pōhaku rock or stone
2 ) uhauhumu pōhaku traditional Hawaiian dry-stack stone masonry
3 ) masonry the craft of stonework
4 ) mana spiritual power or life force
5 ) heiau place of worship
6 ) Puʻukoholā Heiau a heiau in Kawaihae constructed by Kamehameha for his god Kūkāʻilimoku
7 ) durability long-lasting, enduring
8 ) puna he ʻano wali a kimeki paha i hamo ʻia ma waena o nā pōhaku a pōhaku ʻula paha i mea e paʻa loa ai, ʻaʻohe hemo
9 ) uhauhumu pōhaku ke kūkulu ʻana me ka pōhaku me ka ʻole o ka puna a kimeki paha
10 ) ʻumekaumaha ka manehu e ʻume ʻia ai nā mea i ka honua