Olelo Chapter Vocabulary

1 ) alphabetic literacy literacy based on reading, writing, and understanding an alphabet; distinct from other kinds of literacy
2 ) assimilate become part of a larger community or cultural, often at the expense of your own cultural identity and practice
3 ) biological having to do with the study of living organisms
4 ) bolstered supported or strengthened botanical – having to do with the study of plants
5 ) coalesce for smaller pieces to come together to form a larger thing cobble – to put something together from whatever parts are available
6 ) crustacean a type of animal known as an arthropod, that often have shells called exoskeletons. Crabs, shrimp, and lobsters are well-known examples of crustaceans.
7 ) geological having to do with the study of rocks and the makeup of the Earth
8 ) grammatical having to do with the systemic rules of how language is structured
9 ) indigenous originating from a particular place, native
10 ) language of instruction the language that is used to teach in
11 ) linguistic having to do with the study of how languages work
12 ) mission often refers to a task or a job that is undertaken, but in this context, it refers to a ministry that is sanctioned by a religious organization to preach in a particular place, often to bring aid and/or convert people to their beliefs
13 ) passionate filled with strong emotion
14 ) kekeke he ʻumi makahiki
15 ) kuanaʻike ke ʻano e ʻike ʻia ai ke ao e kekahi kanaka
16 ) liliuewe ka loli mālie ʻana o kekahi mea i maʻa i kona wahi e noho ai a me ke ʻano o ka nohona ma laila
17 ) māmalaʻōlelo he poke manaʻo, ʻaʻole he hopunaʻōlelo piha
18 ) moʻokalaleo nā palapala (nā mele, hana keaka, a nōwela paha) o ke kūlana kiʻekiʻe e mahalo mau ʻia ana
19 ) mua puka he haumāna hele kulanui i paʻa ʻole kāna kēkelē laepua
20 ) muli puka he haumāna hele kulanui i paʻa kāna kēkelē laepua a ʻoi paha
21 ) neʻekau ka neʻe ʻana mai kekahi ʻāina a i kekahi ʻāina aku e noho ai
22 ) pāpaka he holoholona nona kekahi mau paʻa wāwae a he mau māhele ko kona kino i uhi ʻia e kekahi iwi kūwaho. ʻO ka pāpaʻi, ka ʻōpae, a me ka ʻula kekahi mau laʻana kaulana
23 ) pāpāʻōlelo ka walaʻau ʻana o kekahi mau kānaka
24 ) pilinaʻōlelo nā lula e kūkulu ʻia ai ka ʻōlelo
25 ) piwa hoʻonāwaliwali ʻo ka piwa, ka hī, ke poʻo ʻeha, ka ʻūpehupehu o ka naʻau, a me ka moe ʻana me ke poʻo i lalo—pēlā nā ʻano o kēia maʻi
26 ) ʻāhilu ke koena meaʻai a ka heʻe e waiho ai ma waho o kona lua no kona ʻai ʻole ʻana i ia mea (e laʻa me ka iwi o ka iʻa)
27 ) ʻāmio he kōā kai i ke kāheka
28 ) ʻimi loa he kanaka huakaʻi i nā ʻāina hou
29 ) ʻōiwi he mea no kekahi wahi kikoʻī