Lua Chapter Vocabulary

1 ) ahupuaʻa land division extending from mountain to the outer reefs
2 ) pā lua training school for lua
3 ) leiomano wood weapon made with shark teeth
4 ) ʻailolo ceremony at the end of rigorous training
5 ) Kūkāʻilimoku god of politics and war
6 ) hākōkō ka hakakā ʻana no ka hoʻohina i ke kino
7 ) kaʻakālai ka mākau o ka hoʻolālā a me ka hoʻokō i ka pahuhopu
8 ) kaʻakaua ka mākau o ka hoʻolālā a me ka hoʻokō i ka pahuhopu
9 ) kaiapili ka poʻe o kekahi ʻāina like o ke kānāwai, ke kuʻuna, a me ka loina
10 ) Kūkāʻilimoku ke akua o ke kaua i hoʻomana ʻia mai ka wā iā Pāʻao
11 ) kūpale ka hakakā ʻana i mea e mālama ai i ka palekana o kekahi mea
12 ) kuʻuna pili i ka manaʻo a me ke ʻano o ka hana a kekahi poʻe i mālama ai no ka wā lōʻihi loa
13 ) leiomano he lāʻau me nā niho manō niuhi, kohu pahi
14 ) maʻa he ʻano mea kaua i hana ʻia me ka pulu niu, ka lauoho, a i ʻole ke aʻa hala no ka ʻiliʻili
15 ) makeʻe ka ʻiʻini nui e kāʻili i kekahi mea
16 ) mokomoko ka hakakā ʻana me ka lima
17 ) ʻōlohe ka loea lua
18 ) ʻōpao ka papahele o ka hale ma lalo o ka honua
19 ) pāhoa he ʻano pahi pōkole
20 ) pā lua he ʻano kula e aʻo ʻia ai ka lua
21 ) pūkaua he alakaʻi no ka pūʻali koa
22 ) puʻuhonua he wahi palekana no ka poʻe a pau