Loko Iʻa Chapter Vocabulary

1 ) circulate to move or flow freely
2 ) fertile productive
3 ) herbivore plant eater
4 ) inorganic non-living
5 ) nutrient any material that provides nourishment
6 ) protocols set of rules and proper behavior
7 ) sediment material that settles to the bottom
8 ) stagnant not flowing or moving
9 ) ʻelehune he ʻano lepo i halihali ʻia e ka wai kahe a e kuʻu ana ma ka papakū
10 ) kū a ʻōpilopilo ka noho ʻana o ka wai a kai paha a pau ka pono