Kai Chapter Vocabulary

1 ) ceremony a formal event led by the prie
2 ) garnish to add something to food to make the flavor better
3 ) holdfast an organ at the base of the seaweed that attaches it to the rock
4 ) juts to stick out
5 ) launch to send the canoe into the water with a special ceremony
6 ) poultice a warm, moist preparation placed on the cut to remove coral and alleviate pain
7 ) properties a distinct feature of something
8 ) pulp a soft, fleshy tissue
9 ) recreation an activity done for pleasure not work
10 ) reproduce to have offspring (children)
11 ) sins a behavior that goes against a law
12 ) tonic a drink that makes you feel better
13 ) mikomiko he mea no ka hōʻonoʻono aku i ka meaʻai
14 ) minelala he kemikala i ʻike kūlohelohe ʻia ma ka meaʻai; ʻai ʻia i mea e maikaʻi ai ke olakino
15 ) mole ka māhele o ka limu e paʻa ai ia limu i ka pōhaku
16 ) peʻapeʻa pōhaku he puʻu pōhaku e waiho ana ma mua o ka lua ma ke koʻa, he hōʻailona o ka heʻe
17 ) poʻiiʻa he holoholona a iʻa paha ola i ka ʻimi, pepehi, a ʻai i nā holoholona ʻē aʻe
18 ) wikamina he ʻakano kūlohelohe mai ka meaʻai mai e maikaʻi ai ke olakino
19 ) ʻaha he hanana kūhelu o nā moʻokiʻina hoʻomana
20 ) ʻolumepika pili i nā pāʻani ʻālapa kauʻāina e mālama ʻia i kēlā me kēia makahiki ʻehā
21 ) ʻoʻopa ka hele mālie ʻana ma muli o ka ʻeha a nāwaliwali paha