Huakaʻi Neʻekau Chapter Vocabulary

1 ) migration to move from place to place
2 ) inhabitants occupants, the people living in a place
3 ) transportation a means of travel, such as a car, boat, or plane
4 ) vessel a boat or other watercraft
5 ) ingenuity to be clever, inventive, and resourceful
6 ) indigenous people the native people, the first people of a place
7 ) ancestor a distant relative that you are descended from
8 ) Kahiki ancestral homeland of Hawaiians
9 ) archaeology the study of ancient culture through artifacts
10 ) evidence proof
11 ) kuleana responsibility
12 ) analyze examine something closely
13 ) quarrel fight, argument
14 ) tsunami tidal wave
15 ) strenuous physically taxing or difficult
16 ) iʻa fish
17 ) makahiʻo ka ʻimi ʻana i ka ʻike no kekahi wahi ma ka huakaʻi a kilo ʻana
18 ) makakū ka moeā ma ka haku ʻana i mea hou
19 ) makawalu nui loa
20 ) mano ka nui loa; ʻehā kaukani
21 ) mokuhonua kekahi o nā ʻāina nu
22 ) neʻekau ka neʻe ʻana mai kekahi wahi i kekahi wahi ʻokoʻa e noho ai
23 ) ʻōiwi ka poʻe maoli no kekahi wahi kikoʻī
24 ) pāoni ka paio ʻana
25 ) pāpaʻi he hale liʻiliʻi
26 ) popopo ka pau mālie i ka holo ʻana o ka manawa