He‘e Nalu Chapter Vocabulary

1 ) Ali’i chief, chiefess or ruler
2 ) He’e nalu surfing
3 ) Innovative to introduce something new
4 ) Kupuna grandparent or ancestor
5 ) Maka’ainana people of the land
6 ) Maneuvers controlling with skill; a planned movement
7 ) Mo’olelo story or tale
8 ) Orator public speaker
9 ) Perpetuate to continue, preserve, carry on
10 ) Pupule crazy, wild
11 ) liliuewe ka loli mālie ʻana o kekahi mea i ʻoi aku ka maikaʻi a me ka nōhihi
12 ) mouo he mea lana i ke kai no ka māka ʻana i kekahi mea kikoʻī
13 ) olo ka loli mālie ʻana o kekahi mea i ʻoi aku ka maikaʻi a me ka nōhihi
14 ) ʻonina ka ʻoni ʻana o ke kino
15 ) poʻina kahi e poʻi ai ka nalu