Heʻe Hōlua Chapter Vocabulary

1 ) hōlua ke kani nui loa me he kūō lā
2 ) heihei ka hoʻokūkū no ka wikiwiki loa
3 ) hoʻokalakupua he mea nona ka mana ma ʻō aku o ka mea maʻamau
4 ) hōʻoā ka hoʻomāwae ʻana iho i ka ʻāina
5 ) kīkoʻolā ke ʻano pākīkē o ka leo
6 ) kuʻupau ka luʻu piha ʻana i ka hana me ke kāohi ʻole